CRM (Customer Relationship Management): Основен Инструмент за Успешно Управление на Клиентите

CRM (Customer Relationship Management): Основен инструмент за успешно управление на взаимоотношенията с клиентитеCustomer Relationship Management SaaS: революционизиране на управлението на клиентите чрез облачни технологии Какво е Customer Relationship Management ?Customer Relationship Management представлява стратегия и технологичен инструмент, насочени към ефективното управление и подобрение на взаимоотношенията между компанията и клиентите й. С цел организацията на информацията...