Софтуер като услуга (SaaS)

SaaS - софтуер като услугаСофтуер като услуга или ( SaaS )

е акроним, който означава „Software as a Service“. Това е модел за предоставяне на софтуер, при който достъпът до приложението се осъществява чрез интернет, а потребителите не са задължени да го инсталират и поддържат на своите устройства. Вместо това, приложението се предоставя като услуга от доставчика чрез облачна инфраструктура.

SaaS Ви предлага възможност да тествате безплатно и ползвате най-новите технологии, ERP и CRM софтуер без да е необходимо да заплащате големи суми за да притежавате диск със софтуер, който да инсталирате на компютъра си. Можете да тествате напълно безплатно** всеки един пакет преди да направите поръчка.
Софтуерните услуги се предлагат като готова за работа система с конфигурирани модули включени в съответния софтуерен пакет* :

ОСНОВЕНМАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ159

ПОРЪЧАЙ СЕГА

Всички модули от план СТАРТЕР плюс:

CRM модул за срещи и обратни повиквания
✓ Модул за автоматизиране на задачи
✓ Модул за напомняния
✓ Система за вътрешна информация

Тествай тук:
basic.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

ПЛЮССРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ199

ПОРЪЧАЙ СЕГА

Всички модули от план ОСНОВЕН плюс:

✓ Модул за управление на складово стопанство ( WMS модул )
✓ Модул за управление на лоялността на клиентите
Модулът за управление на доставките. Всички необходими функции, които са необходими на всеки бизнес, който трябва да купува суровини за производство или готови покупки за търговия
✓ Модул за електронно продаване на стоки и услуги
✓ Модул за онлайн плащания на фактурите чрез MyPOS.eu


Тествай тук:
plus.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

ПРОГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ249

поръчай сега

Всички модули от план ПЛЮС плюс:

възможност за индивидуален подбор на модули съобразени с нуждите на Клиента:

✓ Модул за управление на производството
✓ Модул Човешки Ресурси
✓ Модул за Подбор на персонала
✓ Модул заплати
✓ Модул за графици и управление на отпуските на персонала
✓ Модул за управление на натовареността на персонала
✓ Модул Счетоводство
✓ Модул за вътрешни обучения на персонала
✓ Модул за рационализиране на интегрирането на вашите данни
REST API функционалност за интегриране с външни приложения

Тествай тук:
pro.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

* Всички посочени цени по-горе са валидни за предоставяне на съответен пакет софтуерни услуги за период от един месец.
** Безплатният тест включва публична ERP система със свободен достъп с инсталирани и конфигурирани модули към съответния софтуерен пакет.

Ако желаете можете да направите заявка за индивидуален безплатен пробен период, до който ще има достъп само Вашата организация. Безплатният период ще бъде валиден след  направена регистрация и ще бъде валиден за период от един месец. След изтичане на безплатния пробен период се начислява съответната цена за софтуерния пакет.

При неплащане на съответното месечно задължение в срок, Вашият индивидуален софтуерен пакет ще бъде премахнат от сървъра заедно с всички въведени от Вас данни. Функционалността на индивидуалните безплатни и платени периоди ще бъде същата като в предоставената публична демонстрационната версия за тестване.

Какво е SaaS ?

Основните характеристики на SaaS включват:

  1. Достъп чрез уеб браузър: Потребителите могат да получат достъп до софтуера чрез уеб браузър, без да е необходимо инсталиране на специален софтуер на техните компютри.

  2. Многопотребителски режим: Софтуерът се предоставя на множество потребители, като всяка организация или потребител може да използва същата инстанция на приложението, което е достъпно в облачната структура.

  3. Обновления и поддръжка: Доставчикът на услугата е отговорен за обновяване и поддръжка на софтуера. Потребителите автоматично получават новите версии и подобрения без да се налага ръчна инсталация.

  4. Плащане по модел на абонамент: Обикновено потребителите плащат за използването на софтуера чрез абонаментна такса, която може да се начислява месечно, годишно и др.

Примери за SaaS включват популярни услуги като Google Workspace (предишно G Suite), Microsoft 365, Salesforce, Dropbox, и много други. Този модел на софтуерната доставка предоставя удобство и гъвкавост за потребителите, като им позволява да използват софтуера без грижи за хардуер или софтуерни проблеми.