ПГХХТ гр.Пазарджик

ПГХХТ гр.Пазарджик


Описание на Проект
  • Доставка и оборудване на училищен кабинет с IT и компютърна техника по Национална програма „ИКТ в училище“.
  • Цялостно Wi-Fi покритие и интернет свързаност на сградата на училището
Детайли за Проект