Министерство на Вътрешните Работи

Министерство на Вътрешните Работи


Описание на Проект

Доставка на IT техника и оборудване за нуждите на Министерство на Вътрешните Работи на Република България

Детайли за Проект