ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Елхово

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Елхово


Описание на Проект

Доставка и оборудване на училищен кабинет с IT и компютърна техника по Национална програма „ИКТ в училище“.

Детайли за Проект