Гимназия Васил Левски – гр.Ямбол

Гимназия Васил Левски – гр.Ямбол


Описание на Проект

Доставка, монтаж, инсталиране и конфигуриране на 28бр терминални работни места и сървър по Национална програма „ИКТ в училище“ на Министерство на Образованието и Науката.

Изграждане на първия в България училищен кабинет с истински висок клас решение и виртуализация.

Детайли за Проект