Софтуерни услуги

Софтуер като услуга или ( SaaS ) Ви предлага възможност да използвате най-новите технологии и софтуер без да е необходимо да заплащате хиляди левове за да притежавате диск със софтуер, който да инсталирате на компютъра си. Можете да тествате напълно безплатно** всеки един пакет преди да направите поръчка.
Софтуерните услуги се предлагат като готова за работа система с конфигурирани модули включени в съответния софтуерен пакет* :

ОСНОВЕНМАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕлв159

ПОРЪЧАЙ СЕГА

Всички модули от план СТАРТЕР плюс:

✓ Модул за управление на складово стопанство ( WMS модул )
✓ Модул за автоматизиране на задачи
✓ Модул за напомняния
✓ Система за вътрешна информация

Тествай тук:
basicdemo.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

ПЛЮССРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕлв199

ПОРЪЧАЙ СЕГА

Всички модули от план ОСНОВЕН плюс:

CRM модул за срещи и обратни повиквания
✓ Модул за управление на лоялността на клиентите
Модулът за управление на доставките. Всички необходими функции, които са необходими на всеки бизнес, който трябва да купува суровини за производство или готови покупки за търговия
✓ Модул за електронно продаване на стоки и услуги
✓ Модул за онлайн плащания на фактурите чрез MyPOS.eu

Тествай тук:
plusdemo.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

ПРОГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕлв249

поръчай сега

Всички модули от план ПЛЮС плюс:

✓ Модул за управление на производството
✓ Модул Човешки Ресурси
✓ Модул заплати
✓ Модул за графици и управление на отпуските на персонала
✓ Модул за управление на натовареността на персонала
✓ Модул Счетоводство
✓ Модул за вътрешни обучения на персонала

Тествай тук:
prodemo.myerp.services
Вход като собственик:
demo@owner.com
Парола: DemoOwner

включени 20GB дисково пространство в плана

* Всички посочени цени по-горе са валидни за предоставяне на съответен пакет софтуерни услуги за период от един месец.
** Безплатният тест включва публична ERP система със свободен достъп с инсталирани и конфигурирани модули към съответния софтуерен пакет. Ако желаете можете да направите заявка за индивидуален безплатен пробен период, до който ще има достъп само Вашата организация. Безплатният период ще бъде валиден след  направена регистрация и ще бъде валиден за период от един месец. След изтичане на безплатния пробен период се начислява съответната цена за софтуерния пакет. При неплащане на съответното месечно задължение в срок, Вашият индивидуален софтуерен пакет ще бъде премахнат от сървъра заедно с всички въведени от Вас данни. Функционалността на индивидуалните безплатни и платени периоди ще бъде същата като в предоставената публична демонстрационната версия за тестване.