Нашите софтуерни услуги

CRM система

CRM (Customer Relationship Management, управление на отношенията с клиенти)

е софтуерна услуга, която позволява на дружеството да взаимодейства с наличните и потенциалните си клиенти. Това, което прави една CRM система, е да управлява лични данни, продажби и потока на свързаните с клиентите процеси, започвайки преди продажбата и продължавайки след нея. Допълнително целта на всяко дружество е не само да намери нови клиенти, но също да запази съществуващите като се възползва от нови възможности за продажби в момента, в който се появят.

ERP система

ERP (Enterprise Resource Planning) – планиране на ресурсите на предприятието

„система за бизнес планиране“. Онлайн можете да намерите  анализи и научни трудове за ERP системите. Преобладаващото определение обаче е, че ERP е софтуерна система, която управлява всички бизнес операции и процеси на дружеството или предприятието. Подобрява представянето на бизнеса, анализите и управление на служители, доставчици, клиенти и процеси. Това се постига чрез по-рационално управление и използване на данните и бизнес ресурсите (човешки ресурси, материални, финансови ресурси и др.).

SaaS

Software as a Service или Софтуер като услуга

Решение, което непрекъснато набира популярност в световен мащаб, е Cloud ERP или както още е известно - SaaS ERP (ERP софтуер като услуга).

Но какво представлява Cloud ERP Cloud ERP? Това е особено популярно решение, тъй като отговаря на множество предизвикателства, свързани с големите ERP инсталации. Базираното в облака ERP решение използва възможности за управление на ресурсите и съхранението на данни чрез интернет, позволявайки извършването на всички задачи по управлението на бизнеса в облака. Cloud ERP може да се подготви за работа в изключително кратки срокове, тъй като не се инсталира софтуер на сървърите на дружеството (за разлика от локалната инсталация). В допълнение решението е винаги актуално, което позволява на клиентите да работят винаги с най-актуалната версия.

Cloud ERP помага на дружествата да намалят оперативните си разходи, тъй като не изисква допълнителен хардуер, като се фактурира с използването на годишен абонамент (обикновено на годишна база и/или според броя потребители).

Друг ключов параметър на Cloud ERP е способността за достъп до бизнес данни от всяко място с помощта на всяко мобилно устройство.

управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

управление на търговията на дребно

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

управление на производството

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

търговско управление

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

управление на веригата за доставки

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

управление на складове

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

управление на човешки ресурси (HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

финансово управление

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

Включени стандартни модули като услуга

ERP системата, която предлагаме е базирана на модули. Основният модул включва както ERP така и CRM системи, модул за управление на проекти, модул за управление на задачи, модул за билетна система за поддръжка, потенциални клиенти и отчети. Управление на служители и правата им до всеки един модул от системата.

Управление на срещи и ангажименти

Планирайте Вашите ангажименти и срещи със служители, клиенти или потенциални клиенти или делегирайте това право на Ваш сътрудник да ги организира вместо Вас.

Управление на проекти

Планирайте всеки един Ваш проект по етапи, задачи за изпълнение на всеки един етап от проекта, които може да делегирате на вътрешен служител на дружеството или външен изпълнител.

Управление за задачи

Управлявайте задачите на Вашите служители и техните почасови отчети към всяка задача. Калкулирайте общо работеното време и разходи по всяка задача автоматично.