Разлики в технологиите на VDI инфраструктура и Терминален сървър

desktop virtualizaiton vdi vs session
Terminal VDI SmartClass
VDI

Разлики в технологиите на VDI инфраструктура и Терминален сървър

Виртуализация (VDI)

Има възможност за инсталиране на персонализиран софтуер за всеки един десктоп според нуждите.

Всеки потребител има заделен ресурс от сървъра, който да използва. Ако един потребител увеличи потреблението на ресурси в процеса на своята работа, това няма да се отрази на сървъра и на останалите потребители.

VDI използва стандартна операционна система като Windows 7 или Windows 10. Всички софтуери са съвместими с тези операционни системи и могат да бъдат инсталирани на потребителя.

VDI е разработен специално за да замени стационарния компютър без да бъдат орязвани функционалностите и производителността му. Така, че всяко мултимедийно съдържание може да бъде възпроизведено, също както при нормалният настолен компютър. Работата с графични изображения е бърза и плавна.

Използването на USB памети и всякакви допълнителни USB устройства са достъпни и лесни за инсталиране също като при персоналния компютър.

Терминален сървър (RDP)

При решението с терминален сървър, потребителите могат да използват само един и същ софтуер, който е инсталиран на сървъра.

Производителността на системата зависи от потреблението. Ако един потребител в процеса на своята работа започне да натоварва процесора и ресурсите на сървъра, това се отразява на всички свързани към терминалния сървър потребители. Нуждата от ресурси само на един от потребителите, може да доведе до нестабилна и забавена работа на всички останали потребители в системата.

Терминалния сървър използва Microsoft SERVER операционна система, която се споделя с потребителите. Някои софтуери не поддържат тази операционна система и няма как да бъдат стартирани като приложение за потребителите.

Терминалният сървър е предназначен за бизнес приложения. Той не е предназначен за мултимедийно съдържание като видео и аудио. Работата с графични обекти е променлива и накъсваща.

Локално включените USB устройства като USB памети или принтери не са достъпни или трудни за употреба с терминален сървър.

Видео (на английски език)

Share this post

Вашият коментар